maandag 11 oktober 2010

Een leuke beestenboel - 3 KA


Op maandag 04 oktober 2010 was het Werelddierendag.
Dit lieten we niet onopgemerkt voorbij gaan in ons klasje.
Onze kapoenen van de  3
de kleuterklas brachten hun dierenknuffels mee.
Het werd een leuke beestenboel! 
Hoewel … al gauw ontdekten ze dat niet alle dieren in vriendschap met elkaar leven.
Sommigen zien andere dieren  wel eens als een lekker hapje!
Daarom besloten we een dierenklas te maken, waarin alle dieren hun eigen verblijfje kregen.
We maakten hokjes, stempelden de naam van de dieren en maakten een dierenalfabet.
We zongen vrolijke dierenliedjes,  dansten zoals echte olifanten en deden nog zo veel meer…
Maar zo’n dierenklas is niet alles!
De dieren moesten ook verzorgd worden, eten krijgen en het hok moest schoongemaakt worden.
Onze klaspop stak een handje toe en nam de taak van dierenwachter op zich.
En dat deed die heel goed.
Tot zijn grote spijt moest hij van al die lieve dierenknuffeltjes weer afscheid nemen toen onze kleuters ze terug mee naar huis namen.
Maar we hadden een verrassing om hem te troosten. Hij kreeg een eigen dierenknuffel cadeau: een schaapje! Maar niet zo maar een gewoon schaapje!
Ze heet Flonflon en spreekt een andere taal.
Van haar kregen onze kleuters hun eerste lesje Frans!
Wat je van dieren allemaal al niet leren kan!
juf Katrien

Geen opmerkingen: