dinsdag 16 maart 2010

BLIJVEN BEWEGEN ...Bewegingstussendoortje in de Sinte-Maartenschool:
Ons lichaam is niet gemaakt om stil te zitten.
Toch wordt dit het grootste deel van de schooldag van de leerlingen verwacht.
Als de concentratie het laat afweten … wat dan?
Kijk maar hierboven op de foto, meester Stef zorgt voor een kort en leuk bewegingstussendoortje: “een muzikaal intermezzo”, zodat
de leerlingen daarna opnieuw aandachtiger en vlotter werken.
Ja, er heerst een leuke sfeer in onze school!

Marie-Line Goethals, directeur

Geen opmerkingen: